Co nabízíme

Daňové poradenství

Naše společnost poskytuje komplexní poradenství v oblasti přímých i nepřímých daní, a to jak právnickým, tak i fyzickým osobám. Daňové poradenství je poskytováno dle zákona č. 523/1992 Sb. Poradenství je poskytováno jak v oblasti přímých, tak i nepřímých daní.


Zpracování účetnictví a daňové evidence

Zpracování účetnictví, rekonstrukce účetnictví a zpracování daňové evidence.


Vypracování daňových přiznání

Společnost zajišťuje vypracování všech typů daňových přiznání , včetně doprovodných zákonných příloh a souvisejících agend.


Zastupování před správcem daně

Klienty společnost zastupuje v rámci postupu k odstranění pochybností a při daňových kontrolách vedených finančním úřadem.


Zpracování mzdové a personální agendy

Komplexní zpracování mzdové a personální agendy pro velké i malé organizace.


Daňová a účetní kontrola

Naše společnost nabízí služby zaměřené na kontrolu Vašeho účetnictví v rozsahu a způsobem, jak probíhá v rámci daňové kontroly prováděné správci daně.


Zpráva auditora

Pro klienty podléhající povinnosti auditu zajišťujeme provedení auditu s vydáním auditorské zprávy.